TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Địa điểm : TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH CÀ MAU
Tên gói thầu : KTTV-CM
Chủ đầu tư : TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH CÀ MAU
Quy mô : 700 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *