LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103007484 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.

Phạm vi hoạt động: Toàn quốc.
– Xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng /- Trang trí nội, ngọai thất công trình /
– San lấp mặt bằng
– Đo đạc bản đồ
– Khoan khai thác nước ngầm
– Quản lý bất động sản
– Cho thuê máy móc thiết bị XD và nhà ở
– Môi giới thương mại
– Mua bán: Vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng
– Kinh doanh nhà
– Thử tĩnh cọc
– Tư vấn xây dựng
– Tư vấn đầu tư
– Lập dự án đầu tư
– Tư vấn đấu thầu
– Thí nghiệm
– Quản lý dự án
– Thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự tóan
– Kiểm định chất lượng
– Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
– Thiết kế quy hoạch
– Thiết kế kiến trúc
– Tư vấn giám sát công trình dân dụng và công nghiệp
– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
– Thiết kế cơ – điện công trình dân dụng và  công nghiệp
– Thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp
– Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật
– Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp 4
– Kháo sát địa hình
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế công trình xây dựng thủy lợi