Công ty Sông Hồng cần tuyển các chức danh sau:
1. Kỹ sư xây dựng:
– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dân dụng và công nghiệp.
– Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn.
– Ưu tiên: Đã từng làm việc qua nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành xây dựng.
– Vị trí công tác: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án.
– Số lượng: 02 người/1 vị trí công tác.