Công ty CP Đầu tư – Kiểm định và Xây dựng Sông Hồng

Địa chỉ: 90C Định Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh – TP. HCM (84-28).3899 8335

Email: vmcc_songhong@yahoo.com.vn

Phạm vi hoạt động: Toàn quốc.